TƯ VẤN THIẾT KẾ CHUNG CƯ

THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán là một trong những công tác cần có và rất quan trọng trước khi tiến hành một dự án đầu tư xây dựng. Thông qua việc thẩm tra, Chúng tôi có thể đưa đến cho bạn công trình đạt chất lượng tốt nhất, kinh tế nhất, phát huy công năng hoạt động của công trình hiệu quả nhất. Công tác thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán cũng được quy định rõ tại điều Điều 83 – Luật xây dựng số 50/2014/QH13 với các nội dung công việc như sau: Xem thêm